Thursday, October 08, 2015

KTIEB GDID F'RABTA MAT-TRADUZZJONI

Aspetti tat-Traduzzjoni Maltija jippreżenta approach ta’ sfida għal kif wieħed jaħseb fuq it-traduzzjoni Maltija. Huwa kors ta’ qari komprensiv fuq il-kwalità ta’ traduzzjoni Maltija, waqt li joffri spjegazzjonijiet ċarissimi fuq problemi teoretiċi involuti fis-suġġett tal-istudji tat-traduzzjoni.

Fih medda wiesgħa ta’ suġġetti bħal

· il-ġrajja storika tat-traduzzjoni Maltija

· bixriet kulturali fit-traduzzjonijiet Maltin

· xejriet teoretiċi mħaddmin mit-tradutturi Maltin

· xeħtiet letterarji fil-Malti bħala lingwa mira

U kull wieħed minn dawn is-suġġetti jinfetaħ, bħal murtal tal-ftuħ, f’topiks oħra bit-temi u l-argumenti tiegħu.

Fil-qofol tiegħu l-ktieb jimplika li l-ħidma tat-traduttur

· titlob ħakma xierqa ta’ żewġ lingwi

· fiha struttura progressiva

· tinvolvi teħid ta’ deċiżjonijiet fuq strateġiji

· taf tkun attività kreattiva

Aspetti tat-Traduzzjoni Maltija huwa għal dawk li jridu jaħdmu fil-qasam tat-traduzzjoni: studenti, professjonisti, riċerkaturi, awturi, xandara, u tradutturi.

Sunday, October 04, 2015

A poem by Teresinka Pereira - Elvis Presley

ELVIS PRESLEY

1935-1977It was not craziness,

it was rather a great

freedom shaped by talent.

The perfect voice

and a lighted presence

always made a glowing

performance, a love affair

between the public

and the man, who

by a vanity of destiny

left us prematurely.

Elvis, we miss you!

May your peacefulness

in eternity be filled

with rock and roll!

Teresinka Pereira

Friday, August 07, 2015

Not to forget... ever!

HIROSHIMA-NAGASAKI
ALWAYS REMEMBERED
August 6-9, 1945

It was the worse day
for humankind when
President Truman authorized
using the atomic bomb
against the people of Japan.
More than 140,000 people
died then and many more
died from the atomic radiation
after it.
As it is not enough, the
United States of America
has 5,113 warheads prepared
to send any place in the world.
As it is not enough,
President Truman announced
in 1953 that the United States
has developed a hydrogen bomb.
From bad to worse, no president
of the United States has yet promised
to dismantle all of the atomic
and hydrogen bombs!

Teresinka Pereira 

Saturday, August 01, 2015

Il-PONT ta' Awwissu 2015

Għadu kemm ħareġ IL-PONT ta' Awwissu 2015.

Din hija rivista letterarja virtwali li ilha toħroġ darba fix-xahar minn Ottubru 2012. Fiha wieħed jista' jaqra aħbarijiet letterarji, poeżiji bil-Malti u b'ilsna oħrajn, rakkonti qosta, intervisti ma' kittieba differenti, reċensjonijiet qosra dwar kotba Maltin u materjal ieħor. Tista' tinqara hawn:

http://issuu.com/patrickj.sammut/docs/il-pont_awwissu_2015

Online literary magazine IL-PONT (The Bridge) of August 2015 is out. It is published mainly in the Maltese language. However, one can read poems in different languages. This month on page 19 one can read poems from Russia (Adolf Shvedchikov), USA (Teresinka Pereira), Italy (Roberto Malini) and Israel (Ada Aharoni).

Sunday, July 12, 2015

IL-PONT of July 2015 on Zacharoula Gaitanaki's blog

IL-PONT online literary magazine founded and edited by Patrick Sammut from Malta is also on Greek poet's blog, Zacharoula Gaitanaki. See link :
https://zaharoulagaitanaki.wordpress.com/

Best regards and good luck to all my Greek friends and poets, and their families.

Friday, July 10, 2015

IL-PONT online literary magazine JULY 2015 is out

July issue of monthly online literary magazine IL-PONT, founded and edited by Patrick Sammut, is out. There are pages dedicated to poetry written by a number of Maltese poets and also non-Maltese poets. In this issue one can read poems by Sabahudin Hadzialic (B&H), Amerigo Iannacone (Italy), Zacharoula Gaitanaki (Greece) and Hsu ChiCheng (Taiwan).

One can find it at:

http://issuu.com/patrickj.sammut/docs/il-pont_lulju_2015

Also mentioned on B&H site:

http://sabihadzi.weebly.com/malta-10072015.html

Saturday, June 20, 2015

Aktar kotba ta' Geronimo maqlubin għall-Malti

It-Tieni Sett tal-Avventuri ta’ Stilton għat-Tfal

(tradotti għall-Malti minn Charles Briffa)

Għeżież tfal ħbieb, merħba fid-dinja ta’ Geronimo Stilton

L-istejjer ta’ Geronimo Stilton tant kienu suċċess bil-Malti li kellhom joħorġu sitta oħra.

Geronimo Stilton huwa ġurdien li jmexxi gazzetta, imma l-vera passjoni tiegħu hija l-kitba ta’ stejjer tal-avventura. Joqgħod fil-Belt ta’ New Mouse, il-kapitali ta’ Gżiret il-Ġrieden, u l-kotba tiegħu huma kollha best-sellers! L-istejjer tiegħu huma tad-daħk, tad-daħk b’mod famaws. Huma ħrejjef tajbin li jġagħluk tilgħaq il-mustaċċi, żgur!

Charles Briffa reġa’ qaleb sitta oħra minn dawn l-avventuri għall-Malti li ġew ippubblikati minn Miller Distributors Ltd f’Ġunju 2015. Il-kotba huma maħsubin għall-qarrejja ż-żgħar ta’ bejn is-6 snin u t-12-il sena, u t-traduttur ipprova kemm seta’ jżomm il-Malti għal-livell ta’ din il-brekit ta’ etajiet. Is-sitt kotba bil-Malti huma dawn:

Il-Fantażma tas-Subway

F’ġieħ il-ġobon tat-toqba! Kien hemm fatat jidher fil-mini tas-subway tal-Belt ta’ New Mouse. Mustaċċija jibdew jirtogħdu naħseb biss fuqu! Imma kont naf li kelli nġib l-iscoop* għal Il-Gazzetta tal-Gerriem. U allura tlaqt ninvestiga. Ma kontx naf li kont se nieħu l-akbar qatgħa ta’ ħajti – għax il-fatat inzerta kien QATTUS!

*scoop hija biċċa aħbar li gazzetta xxandar qabel ir-rivali tagħha

It-Teżor il-Mitluf tal-Għajn ta’ Żmerald

Kollox beda meta oħti, Thea, sabet mappa qadima misterjuża. Kienet turi teżor sigriet moħbi fuq gżira ’l bogħod. F’ħakka t’għajn, oħti ġibdet lili u lill-kuġin Trap fil-kaċċa għat-teżor. Kienet avventura li qatt ma ninsa...


Pizez Ħomor għal Konti Blu


Il-kuġin tiegħi huwa troublemaker, u darba nqabad fi Transratanja! U qabel ma stajt inwerżaq waħda, oħti, Thea, karkritni magħha fuq missjoni ta’ salvataġġ. Ma konniex nafu li Transratanja kienet l-art tal-friefet il-lejl vampiri! F’ġieħ il-ġobon, il-friefet il-lejl iqajmuli ġismi xewk xewk! Għala? Għax farfett il-lejl iħobb ideffes snienu f’xi ġurdien tajjeb kollu meraq...

L-Attakk tal-Qtates Furbani

Maqbudin mill-qtates! Din hija l-agħar esperjenza ta’ kull gerriem. Kollox beda meta kuġinuwi Trap ikkonvinċieni biex ningħaqad miegħu għat-tfittxija tal-gżira leġġendarja miksija bil-fidda. Tlaqna b’balloon tal-arja sħuna. Imma qabel ma stajt tgħid “ġobon sħun fuq toast”, konna attakkati minn ġifen ta’ qtates pirati! Immawsnappjawna u heddewna li se jikluna. Tgħid naħarbu... jew se nispiċċaw fis-soppa?

Dan Kollu Minħabba Kikkra Kafè


Jien, Geronimo Stilton, kont qed inħobb lil xi ħadd! Kont f’ħanut tal-kafè għodwa waħda meta lmaħt l-aktar gerriema sabiħa fid-dinja kollha. Sfortunatament, mal-ewwel tfixkilt u spiċċajt b’denbi maqbud fit-toaster. Kont ġurdien muġugħ ħafna! Imma xorta ridt nuriha mħabbti. Allura mort mal-familja tiegħi fuq vjaġġ għat-Tmien Meravilja tad-Dinja! Hemmhekk għamilt sejba tal-għaġeb, tant li kont naf li se nirbaħ il-qalb tal-għażiża ġurdiena tiegħi...

Vaganza Favumawsa għal Geronimo

Kultant businessmouse li jkun imħabbat daqsi jkun jeħtieġ btala sabiħa ta’ mistrieħ. Imma fost ix-xorti mgħarrqa tal-firien – kull darba li ppruvajt immur holiday, jiġini xi diżastru! Meta fl-aħħar irnexxieli nitlaq minn Il-Gazzetta tal-Gerriem, il-vjaġġi s-sbieħ kollha kienu diġà bbukkjati. U sibt ruħi mwaħħal f’ħotel qadim mimli briegħed, u kelli nixxerja kamra ma’ ċorma Ġerbils Scouts! Kelli seba’ mitt sena biex immur lura lejn dik it-toqba komda tiegħi fil-belt...