Saturday, August 01, 2015

Il-PONT ta' Awwissu 2015

Għadu kemm ħareġ IL-PONT ta' Awwissu 2015.

Din hija rivista letterarja virtwali li ilha toħroġ darba fix-xahar minn Ottubru 2012. Fiha wieħed jista' jaqra aħbarijiet letterarji, poeżiji bil-Malti u b'ilsna oħrajn, rakkonti qosta, intervisti ma' kittieba differenti, reċensjonijiet qosra dwar kotba Maltin u materjal ieħor. Tista' tinqara hawn:

http://issuu.com/patrickj.sammut/docs/il-pont_awwissu_2015

Online literary magazine IL-PONT (The Bridge) of August 2015 is out. It is published mainly in the Maltese language. However, one can read poems in different languages. This month on page 19 one can read poems from Russia (Adolf Shvedchikov), USA (Teresinka Pereira), Italy (Roberto Malini) and Israel (Ada Aharoni).

Sunday, July 12, 2015

IL-PONT of July 2015 on Zacharoula Gaitanaki's blog

IL-PONT online literary magazine founded and edited by Patrick Sammut from Malta is also on Greek poet's blog, Zacharoula Gaitanaki. See link :
https://zaharoulagaitanaki.wordpress.com/

Best regards and good luck to all my Greek friends and poets, and their families.

Friday, July 10, 2015

IL-PONT online literary magazine JULY 2015 is out

July issue of monthly online literary magazine IL-PONT, founded and edited by Patrick Sammut, is out. There are pages dedicated to poetry written by a number of Maltese poets and also non-Maltese poets. In this issue one can read poems by Sabahudin Hadzialic (B&H), Amerigo Iannacone (Italy), Zacharoula Gaitanaki (Greece) and Hsu ChiCheng (Taiwan).

One can find it at:

http://issuu.com/patrickj.sammut/docs/il-pont_lulju_2015

Also mentioned on B&H site:

http://sabihadzi.weebly.com/malta-10072015.html

Saturday, June 20, 2015

Aktar kotba ta' Geronimo maqlubin għall-Malti

It-Tieni Sett tal-Avventuri ta’ Stilton għat-Tfal

(tradotti għall-Malti minn Charles Briffa)

Għeżież tfal ħbieb, merħba fid-dinja ta’ Geronimo Stilton

L-istejjer ta’ Geronimo Stilton tant kienu suċċess bil-Malti li kellhom joħorġu sitta oħra.

Geronimo Stilton huwa ġurdien li jmexxi gazzetta, imma l-vera passjoni tiegħu hija l-kitba ta’ stejjer tal-avventura. Joqgħod fil-Belt ta’ New Mouse, il-kapitali ta’ Gżiret il-Ġrieden, u l-kotba tiegħu huma kollha best-sellers! L-istejjer tiegħu huma tad-daħk, tad-daħk b’mod famaws. Huma ħrejjef tajbin li jġagħluk tilgħaq il-mustaċċi, żgur!

Charles Briffa reġa’ qaleb sitta oħra minn dawn l-avventuri għall-Malti li ġew ippubblikati minn Miller Distributors Ltd f’Ġunju 2015. Il-kotba huma maħsubin għall-qarrejja ż-żgħar ta’ bejn is-6 snin u t-12-il sena, u t-traduttur ipprova kemm seta’ jżomm il-Malti għal-livell ta’ din il-brekit ta’ etajiet. Is-sitt kotba bil-Malti huma dawn:

Il-Fantażma tas-Subway

F’ġieħ il-ġobon tat-toqba! Kien hemm fatat jidher fil-mini tas-subway tal-Belt ta’ New Mouse. Mustaċċija jibdew jirtogħdu naħseb biss fuqu! Imma kont naf li kelli nġib l-iscoop* għal Il-Gazzetta tal-Gerriem. U allura tlaqt ninvestiga. Ma kontx naf li kont se nieħu l-akbar qatgħa ta’ ħajti – għax il-fatat inzerta kien QATTUS!

*scoop hija biċċa aħbar li gazzetta xxandar qabel ir-rivali tagħha

It-Teżor il-Mitluf tal-Għajn ta’ Żmerald

Kollox beda meta oħti, Thea, sabet mappa qadima misterjuża. Kienet turi teżor sigriet moħbi fuq gżira ’l bogħod. F’ħakka t’għajn, oħti ġibdet lili u lill-kuġin Trap fil-kaċċa għat-teżor. Kienet avventura li qatt ma ninsa...


Pizez Ħomor għal Konti Blu


Il-kuġin tiegħi huwa troublemaker, u darba nqabad fi Transratanja! U qabel ma stajt inwerżaq waħda, oħti, Thea, karkritni magħha fuq missjoni ta’ salvataġġ. Ma konniex nafu li Transratanja kienet l-art tal-friefet il-lejl vampiri! F’ġieħ il-ġobon, il-friefet il-lejl iqajmuli ġismi xewk xewk! Għala? Għax farfett il-lejl iħobb ideffes snienu f’xi ġurdien tajjeb kollu meraq...

L-Attakk tal-Qtates Furbani

Maqbudin mill-qtates! Din hija l-agħar esperjenza ta’ kull gerriem. Kollox beda meta kuġinuwi Trap ikkonvinċieni biex ningħaqad miegħu għat-tfittxija tal-gżira leġġendarja miksija bil-fidda. Tlaqna b’balloon tal-arja sħuna. Imma qabel ma stajt tgħid “ġobon sħun fuq toast”, konna attakkati minn ġifen ta’ qtates pirati! Immawsnappjawna u heddewna li se jikluna. Tgħid naħarbu... jew se nispiċċaw fis-soppa?

Dan Kollu Minħabba Kikkra Kafè


Jien, Geronimo Stilton, kont qed inħobb lil xi ħadd! Kont f’ħanut tal-kafè għodwa waħda meta lmaħt l-aktar gerriema sabiħa fid-dinja kollha. Sfortunatament, mal-ewwel tfixkilt u spiċċajt b’denbi maqbud fit-toaster. Kont ġurdien muġugħ ħafna! Imma xorta ridt nuriha mħabbti. Allura mort mal-familja tiegħi fuq vjaġġ għat-Tmien Meravilja tad-Dinja! Hemmhekk għamilt sejba tal-għaġeb, tant li kont naf li se nirbaħ il-qalb tal-għażiża ġurdiena tiegħi...

Vaganza Favumawsa għal Geronimo

Kultant businessmouse li jkun imħabbat daqsi jkun jeħtieġ btala sabiħa ta’ mistrieħ. Imma fost ix-xorti mgħarrqa tal-firien – kull darba li ppruvajt immur holiday, jiġini xi diżastru! Meta fl-aħħar irnexxieli nitlaq minn Il-Gazzetta tal-Gerriem, il-vjaġġi s-sbieħ kollha kienu diġà bbukkjati. U sibt ruħi mwaħħal f’ħotel qadim mimli briegħed, u kelli nixxerja kamra ma’ ċorma Ġerbils Scouts! Kelli seba’ mitt sena biex immur lura lejn dik it-toqba komda tiegħi fil-belt...

Thursday, May 28, 2015

Two poems by Teresinka Pereira

MAY FIRST, LABOR DAY
2015

The internet did not change
the arms of the workers.
Neither did it change the society
of consumers that exploit them.
The only change
is the fast way in which it
can move human destiny.
The reality of who
makes the future
with their arms or their minds
is the work.
Long live the workers
of all nations!


MOTHER'S DAY

She carries in her arms
the children after
carrying them in her womb.
The universe of mothers
is heavens for
each one of us.
We go carrying on
her eternal being
in so many lives
of our children.
One day is not enough
to celebrate
such silent power!


 TERESINKA PEREIRA

Tuesday, May 12, 2015

Ħa Jerġgħu Jiltaqgħu l-Kittieba Għawdxin

Serata letterarja fil-Librerija l-Gimgha 5 ta’ Gunju 2015 fis-7.30pm

Is-Sajf magħna! Il-festi wkoll!

Jidher li d-diversi serati letterarji li għamilna matul dawn l-aħħar sentejn fl-okkażjoni tal-Karnival, tal-Gimgħa Mqaddsa, tal-Milied, eċċ,  bis-sehem ta’ wħud mill-kittieba Għawdxin li matulhom inqraw anke xogħlijiet ta’ kittieba li ħallewna, intlaqgħu tajjeb, u allura b’dan ir-riħ fil-qala’, ser nagħmlu serata oħra nhar il-Gimgħa 5 ta’ Gunju fis-7.30pm fil-Librerija Pubblika ta’ Triq Vajrinġa, Rabat Għawdex li matulha qed jiġu mistiedna l-kittieba Għawdxin, uħud minnhom magħrufa sew fostna.  Bla dubju nħeġġu lill-istudenti u lil dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-Letteratura Maltija biex iżommu dik il-ġurnata vojta u jiġu jisimgħu xi ftit poeżija sabiħa, xi novella, xi ftit epigrammi li tant kien magħruf għalihom il-Poeta tan-Natura u ex President ta’ Malta Anton Buttiġieġ, magħruf bħala Toni l-Baħri mwieled il-Qala, xi storja, xi ftit folklore flimkien ma’ xi ftit mużika bil-għajnuna sħiħa ta’ Mro Antoine Mercieca.  

Billi jkun beda Gunju u allura s-sajf jinsab qrib u l-festi jkunu bdew ukoll, dis-serata qed insemmuha: Is-Sajf Magħna u l-Festi wkoll.  Se jinqraw xi siltiet mix-xogħlijiet ta’ Gorġ Pisani u Patri Mattew Sultana Kapuċċin mix-Xagħra minn Antoinette Grech u Lorna Tabone,  kif ukoll ser nisimgħu xogħlijiet minn fomm il-kittieba Charles Bezzina, li għadu  kemm tana ktieb dwar Għawdex fl-Aħħar Gwerra, Ganninu Cremona, Anton F Attard u Vanessa Attard, Joe Camilleri, Joe W Psaila, Patri Remiġ Galea Kapuċċin li għadu kemm ingħata Ġieħ Sannat, Mario Borg, Raymond Caruana,  Dr Alfred Grech, Frans Mizzi u Pierre Mejlak li dan l-aħħar għal kitbiet tiegħu rebaħ premju prestiġġjuż mill-Ewropa.  Jekk naraw li ma tħalluniex waħidna, għal ġejjieni nerġgħu noħolmu b’xi ħaġa oħra!   Tinsewx li l-bniedem ma jgħixx bil-ħobż biss!

Kif se tinqasam is-Serata:

Essay: Il-festi Magħna:  Kav Joe M Attard
Charles Bezzina:
John Cremona:
Joe Camilleri:
Intervent Muzikali:  Mro Antoine Mercieca
Antoinette Grech: Epigrammi ta’ Anton Buttigieg: Part 1
Joe W Psaila:
Mario Borg: Poeżija – ‘Ħabbejtek’.
Pierre Mejlak:
Lorna Tabone:  Poeżija ta’ patri Mattew Sultana: ‘is-Saltna Tiegħi’
Patri Remig Galea:
Anton F. Attard u Vanessa Attard: Festi titulari ta’ Gunju  -  Poeżiji
Intervent Muzikali: Mro Antoine Mercieca
Dr Alfred Grech:
Lorna Tabone: Poeżija ta’ Gorg Pisani: ‘Filosofija tal-Kampanja’
Francis Mizzi:
Raymond Caruana: Poeżija: Il-Bandiera Maltija
Antoinette Grech: Epigrammi ta’ Anton Buttigieg:  Part 2


Kav Joe M Attard
Victoria Għawdex