Tuesday, May 12, 2015

Ħa Jerġgħu Jiltaqgħu l-Kittieba Għawdxin

Serata letterarja fil-Librerija l-Gimgha 5 ta’ Gunju 2015 fis-7.30pm

Is-Sajf magħna! Il-festi wkoll!

Jidher li d-diversi serati letterarji li għamilna matul dawn l-aħħar sentejn fl-okkażjoni tal-Karnival, tal-Gimgħa Mqaddsa, tal-Milied, eċċ,  bis-sehem ta’ wħud mill-kittieba Għawdxin li matulhom inqraw anke xogħlijiet ta’ kittieba li ħallewna, intlaqgħu tajjeb, u allura b’dan ir-riħ fil-qala’, ser nagħmlu serata oħra nhar il-Gimgħa 5 ta’ Gunju fis-7.30pm fil-Librerija Pubblika ta’ Triq Vajrinġa, Rabat Għawdex li matulha qed jiġu mistiedna l-kittieba Għawdxin, uħud minnhom magħrufa sew fostna.  Bla dubju nħeġġu lill-istudenti u lil dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-Letteratura Maltija biex iżommu dik il-ġurnata vojta u jiġu jisimgħu xi ftit poeżija sabiħa, xi novella, xi ftit epigrammi li tant kien magħruf għalihom il-Poeta tan-Natura u ex President ta’ Malta Anton Buttiġieġ, magħruf bħala Toni l-Baħri mwieled il-Qala, xi storja, xi ftit folklore flimkien ma’ xi ftit mużika bil-għajnuna sħiħa ta’ Mro Antoine Mercieca.  

Billi jkun beda Gunju u allura s-sajf jinsab qrib u l-festi jkunu bdew ukoll, dis-serata qed insemmuha: Is-Sajf Magħna u l-Festi wkoll.  Se jinqraw xi siltiet mix-xogħlijiet ta’ Gorġ Pisani u Patri Mattew Sultana Kapuċċin mix-Xagħra minn Antoinette Grech u Lorna Tabone,  kif ukoll ser nisimgħu xogħlijiet minn fomm il-kittieba Charles Bezzina, li għadu  kemm tana ktieb dwar Għawdex fl-Aħħar Gwerra, Ganninu Cremona, Anton F Attard u Vanessa Attard, Joe Camilleri, Joe W Psaila, Patri Remiġ Galea Kapuċċin li għadu kemm ingħata Ġieħ Sannat, Mario Borg, Raymond Caruana,  Dr Alfred Grech, Frans Mizzi u Pierre Mejlak li dan l-aħħar għal kitbiet tiegħu rebaħ premju prestiġġjuż mill-Ewropa.  Jekk naraw li ma tħalluniex waħidna, għal ġejjieni nerġgħu noħolmu b’xi ħaġa oħra!   Tinsewx li l-bniedem ma jgħixx bil-ħobż biss!

Kif se tinqasam is-Serata:

Essay: Il-festi Magħna:  Kav Joe M Attard
Charles Bezzina:
John Cremona:
Joe Camilleri:
Intervent Muzikali:  Mro Antoine Mercieca
Antoinette Grech: Epigrammi ta’ Anton Buttigieg: Part 1
Joe W Psaila:
Mario Borg: Poeżija – ‘Ħabbejtek’.
Pierre Mejlak:
Lorna Tabone:  Poeżija ta’ patri Mattew Sultana: ‘is-Saltna Tiegħi’
Patri Remig Galea:
Anton F. Attard u Vanessa Attard: Festi titulari ta’ Gunju  -  Poeżiji
Intervent Muzikali: Mro Antoine Mercieca
Dr Alfred Grech:
Lorna Tabone: Poeżija ta’ Gorg Pisani: ‘Filosofija tal-Kampanja’
Francis Mizzi:
Raymond Caruana: Poeżija: Il-Bandiera Maltija
Antoinette Grech: Epigrammi ta’ Anton Buttigieg:  Part 2


Kav Joe M Attard
Victoria Għawdex


Wednesday, May 06, 2015

Ippubblikat IL-PONT ta' Mejju 2015

Il-Pont (The Bridge) is an online literary magazine published monthly since October 2012. It's main language is Maltese, but poems in other languages - mainly English and Italian - are regularly included too. Il-Pont is intended to bring together writers and readers from all over the world.

In May 2015 issue one finds poems by Alessio Stretti and Paola Mara De Maestri from Italy, Tatjana Debeljacki from Serbia, Eftichia Kapardeli from Greece, and Teresinka Pereira from USA.

Many more - news from the literary world, interviews, book reviews, essays - for those who read Maltese.
Il-PONT of May 2015 can be read on ISSUE.com:

http://issuu.com/patrickj.sammut/docs/il-pont_mejju_2015

Wednesday, April 29, 2015

Avvenimenti letterarji

L-avvenimenti f'rabta mal-ktieb u l-letteratura ma jonqsu qatt. Dan sinjal pożittiv ferm. Nagħtu daqqa t'id billi nattendu u nixtru l-kotba. Il-ktieb investiment. Proset dejjem lill-kittieba, organizzaturi, sponsors u persuni li jipprovdu l-ispazju fejn attivitajiet bħal dawn isiru.

Tuesday, April 21, 2015

‘Trifolju ta’ Lwien’ - a poetry collection by Mario Attard, Patrick Sammut & Frank Zammit.
From: http://www.independent.com.mt/articles/2015-04-20/books/Trifolju-ta-Lwien-a-poetry-collection-6736134095
Therese Pace

Nowadays, it is not uncommon to come by a poetry collection compiled by more than one poet. This happens either because of the expenses one needs to publish a book or because the same poets see in themselves a similar trait or feel themselves to be related in some way. The latter is, for sure, a good reason for this collection, titled Trifolju ta' Lwien  as all three poets, namely, Mario Attard, Frank Zammit and Patrick Sammut were, or are, teachers at the same school - De La Salle College. This poetry compilation is  given to us in a very modern format and comes with a biography of all three poets and a foreward by Prof. Oliver Friggieri.
They felt the need to join forces for full effect. Three contemporary poets  writing in favour of nature, of the beauty of their country, the environment, their desire to right the wrongs that society does to country and lifestyle and of the many dissatisfactions felt due to the onslaught of time. This collection is a three-pronged dig at the deterioration of morals, of environment and harmony around them. While they bemoan the beautiful things lost to time, never to be retrieved again, at the same time they are not pessimists because hope is omnipresent in their lines, perhaps as a means of comfort.
Mr Attard, an ex-teacher, being the eldest of the three, is the one who mostly puts forth a nostalgic trend for the place where he grew up, his simple family life in a religious environment, as well as displaying patriotic and romantic elements. He remembers with nostalgia, the good morals his mother instilled in him. He is very critical of the changes to his direct environment, Cospicua and in a romantic twist laments love that goes astray, see Għaliex?
In Mr Zammit's poems, we see a patriotic trend as well, perhaps, because he lives in Australia, very much away from all things Maltese and therefore, tends to feel nostalgic of all he has known in his country. His love for the patria is visible in the poem Fejn Hi Dik Malta Li Ħallejt Warajja, where he says he is displeased with the many changes his homeland underwent. Like everbody else, he shows himself displeased with war and the throes it brings about, Jien Iben is-Sirja. He is the one who at times, turns to classic poetry when he feels very strongly about something.
Mr Sammut is a poet, a writer of children's books, textbooks, an excellent critique writer as well as a lecturer. His analytical essays portray an amazing grip of this art and are always  exhaustive of the subject in hand. His poems are very descriptive and show him to be very observant. They are indicative of a sensitive person who wants to better life, environment and lifestyle. He has a splendid way of describing things and places, situations that provide the readers with a clear picture as though they are living beside him, see Jum ta' Btala, Hemm Żminijiet... He does not feel comfortable in this materialistic world and yearns to better it. What is predominant in Sammut is the maternal-filial element. He feels strongly about family ties and the love his mother bestowed on him and feels that life is worse off without her presence in Tifkira ta' Omm. He feels one with nature and a good day for him is one that he spends outdoors with his family. Pawsa is a poem that shows him to be an up-to-date person with the entertainment scene.
Trifolju Ta' Lwien is a collection that should go down well with everyone as it has everything, an easily understandable verse that is also rich in metaphor and sensitivity  without  being overtiring to the mind. It is the work of three sound men who share the same ideals that make for a good citizen and a better world.


BOX
Mario Attard, Frank Zammit and Patrick Sammut
2014, ISBN: 978-99957-0-725-5
94 pages

Monday, April 20, 2015

POEM TO THE SOLITARY POET

Our universe is different:
we are closer to the stars
and soon we will be one of them
in time to avoid absolute
solitude.
Meanwhile, as we live,
the years are obstinate
in remembering our struggle
against death,
which at last,
is our greatest victory!

TERESINKA PEREIRA