Thursday, July 10, 2014

LEJLA TA' POEŻIJA MILL-GĦAQDA POETI MALTIN/ SERATA DI POESIA DALL'ASSOCIAZIONE DEI POETI MALTESI

Nhar il-Ġimgħa, 25 ta' Lulju, fis-7 p.m. l-Għaqda Poeti Maltin se ttella' Lejla ta' Poeżija fis-Sala Ewlenija tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħol f'Beltissebħ. Kulħadd hu mistieden u jista' jaqra kemm poeżiji minn tiegħu jew poeżiji ta' ħaddieħor, b'ilsna differenti.
Matul il-Lejla se tiġi mnedija l-ġabra ta' poeżiji ġdida tal-poetessa Taljana mil-Lombardia (Morbegno), Paola Mara De Maestri, CON GLI OCCHI DEL CUORE. Din mhix l-ewwel ġabra tal-poetessa Taljana li kienet Malta, mistiedna tal-Għ.P.M., f'Awwissu tal-2009 fir-Razzett tal-Markiż fil-Mosta.
CON GLI OCCHI DEL CUORE jiġbor fih 30 poeżija bit-Taljan, għandu daħla kritika minn Patrick Sammut u disinji (inkluża l-qoxra) ta' Hilary Spiteri.

_____________

Venerdi, 25 luglio prossimo, alle 7 p.m., l'Associazione dei Poeti Maltesi organizzera' una Serata di Poesia nella Sala Principale del Ministero dell'Istruzione e del Lavoro a Floriana. Tutti sono i benvenuti e possono anche leggere le proprie poesie o poesie aktrui e in lingue diverse.
Durante questa serata sara' presentata al pubblico la nuova raccolta di poesia della poetessa da Morbegno (Lombardia), Paola Mara De Maestri, CON GLI OCCHI DEL CUORE. Questa non e' la prima raccolta della poetessa che e' stata a Malta nell'agosto del 2009 nel Centro Nazionale di Cultura di Mosta e ospite dell'A.P.M.
CON GLI OCCHI DEL CUORE raccoglie 30 poesie in italiano, ha un' introduzione critica di Patrick Sammut e disegni (inclusa la copertina) di Hilary Spiteri.

Thursday, July 03, 2014

Ħareġ in-numru 22 tar-rivista online IL-PONT

Għadu kemm ħareġ in-numru 22 tar-rivista letterarja online IL-PONT (Lulju 2014). Fiha wieħed isib l-Editorjal li jisħaq dwar l-importanza tal-poeżija anki fid-dinja tal-lum, paġni ddedikati lill-aħbarijiet mid-dinja tal-letteratura, poeżiji varji, reċensjonijiet u materjal interessanti ieħor.
Kull min hu interessat jista' jara din il-ħolqa:

http://www.scribd.com/doc/232372481/Il-pont-Lulju-2014

Tuesday, June 24, 2014

10 snin mill-mewt tal-Fundatur tal-Għaqda Poeti Maltin, Mons. Rev. Amante Buontempo

L-24 ta’ Ġunju 2014 jaħbat l-10 anniversarju mill-mewt tar-Rev. Mons. Amante Buontempo. Huwa twieled l-Isla, fil-15 ta’ Ottubru 1920. Ħa l-ewwel trobbija tiegħu f’Bormla fejn għex ma’ familtu sakemm kellu 18-il sena. Wara marru joqogħdu l-Belt Valletta u waqt il-gwerra fix-Xagħra, Għawdex. Ta’ 14-il sena daħal is-Seminarju u aktar tard studja l-Vatikan. Kien membru tax-Xirka għat-Tixrid tal-Ilsien Malti. Kiteb mijiet ta’ poeżiji bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan li bdew jidhru sa mill-1940. Amante Buontempo waqqaf l-Għaqda Poeti Maltin fl-1975 u tagħha kien President għal snin twal. Aktar tard kien ukoll President Onorarju. Il-poeżiji tiegħu dehru f’pubblikazzjonijiet kemm lokalment kif ukoll barra minn Malta. Ironikament il-versi tiegħu ġew apprezzati iktar barra minn xtutna. Xi jgħidu tliet persuni li ħadmu qribu?

Charles Magro (President tal-Għaqda Poeti Maltin) - Mons. Buontempo ħalla din il-ħajja propju f’Ġunju 2004, għaxar snin ilu.  Meta miet kellu 84 sena.  F’ħajtu kellu tliet missjonijiet li kien jaqdi b’passjoni kbira.    L-ewwel missjoni kienet is-Saċerdozju.  Mons. Buontempo kien Qassis li kien iħobb il-Knisja iktar minn kull ħaġa oħra.  Il-Ministeru għalih kellu prijorità assoluta.  Kien bniedem intelliġenti ħafna u għamel żmien jaħdem ukoll fit-Tribunal Ekkleżjastiku.  Ftit snin qabel ma miet inħatar Kappillan tal-Q.T. San Ġwanni Pawlu II, Papa. It-tieni kienet il-familja.  Il-familja numeruża tiegħu kienet magħquda ħafna, u kienu ħafna l-membri li ddistingwew ruħhom f’xi qasam tal-ħajja jew f’ieħor.  Wara l-mewt t’ommu u ta’ missieru baqa’ jgħix m’oħtu, u meta beda javvanza fl-età żewġ ħutu sorijiet telqu l-kunvent biex iduru miegħu aħjar. It-tielet kienet il-poeżija.  Kiteb eluf u eluf ta’ poeżiji  bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan.  Dan barra l-proża u xogħlijiet oħra ta’ drama.  Rebaħ għadd kbir ta’ premjijiet u onorifiċenzi.  L-Akkademja tal-Arti u l-Kultura ta’ Taiwan ħatritu Poet Laureate Internazzjonali.  L-Awstralja ħatritu International Bard.  Kien onorat miċ-Ċentru tal-Bijografija Internazzjonali ta’ Cambridge, l-Ingilterra, li ħatru wkoll Deputat Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni.
Fl-1975 waqqaf l-Għaqda Poeti Maltin, li għadha attiva ħafna sal-lum.  Kien il-President tagħha għal 25 sena, u mbagħad inħatar President Onorarju sakemm miet.  Bil-ħidma sfiqa tiegħu u tad-diversi Kumitati l-Għaqda Poeti Maltin kellha ħafna suċċessi, u rnexxielha xxerred l-imħabba għall-poeżija mal-erba’ rjiħat ta’ Malta u Għawdex, kif ukoll barra minn xtutna.  

Alfred Massa (President Onorarju tal-Għ.P.M.) - Mons. Dr Amante Buontempo u jien konna ilna nafu lil xulxin mis-sittinijiet, imma l-ħbiberija tagħna ssuktat tidħol ’il ġewwa mat-twaqqif tal-Għaqda Poeti Maltin fl-1975. Mons. Buontempo kien bniedem ta’ prinċipju u għat-twemmin li kien jemmen fih kien lest jagħti ħajtu.  Fil-fatt, bata bosta inġustizzji għax wera bil-miftuħ  il-prinċipji tiegħu. Kien jaf tajjeb diversi lingwi b’mod partiklari t-Taljan, l-Ingliż, il-Latin u naturalment il-Malti.  Kellu kuntatti ma’ diversi għaqdiet kulturali barranin; tant, li kien mistiedem jindirzza għal darba, tnejn  il-World Congress of Poets. Il-ħasra hi, li Mons. Buontempo kulturalment kien aktar apprezzat barra minn xtutna milli f’art twelidu; qasma ta’ qalb li ġarrha miegħu fil-qabar. Nittama li llum, għaxar snin wara mewtu, Mons. Buontempo għadu u nittama jibqa’ ħaj għal ħafna u ħafna snin għas-sehem li ta b’risq il-poeżija, b’mod partikulari f’pajjiżna.
 
Emmanuel Attard-Cassar (Membru tal-Għ.P.M.) - Għandi ħafna tifkiriet ta’ Mons. Amante Buontempo. Fis-snin disgħin billi kont għadni ġuvni u kont noqgħod il-Furjana kont inħobb nidħol sal-Belt u kif inkun hemm ngħaddi sa għandu u noqogħdu npaċpċu ftit. Kien bniedem bla kantunieri u kelma jgħidha kif iħossha imma darba qalli li jekk l-argumenti tiegħu jeħduha kontra l-argumenti ta’ ħaddieħor ma jfissirx li hu qed jeħodha kontra ħaddieħor. Kien iħossu bħala dmir li jiddefendi dak li hu jħoss li huwa s-sewwa u qatt ma qagħad lura minn dan. Kien saċerdot u poeta leali għal dawn iż-żewġ vokazzjonijet. Lill-Knisja kien jiddefendiha bi ħġaru u fil-kitba tiegħu kien spiss jesprimi ruħu permezz tal-poeżija.

[3 ġabriet ta' poeżija ta' Amante Buontempo: Mix-Xquq ta' Qalbi (1987); Quid Retribuam? (2000); Si Vis Pacem Cane Semper (1973)]Sunday, June 08, 2014

Ħarġa ġdida ta' IL-PONT

Għadu kemm ħareġ IL-PONT ta' Ġunju 2014, numru 21.

Għal min hu interessat jista' jara din il-ħolqa:

http://www.scribd.com/doc/228446217/Il-Pont-%C4%A0unju-2014

Sunday, June 01, 2014

Adieu to Maya Angelou - a poem by Teresinka Pereira

MAYA  ANGELOU
1928 - 2014
              
Hasta siempre, Maya Angelou!
I like to quote your wise words
saying that you encountered
many defeats in life, but each time
your determination was to get up
in order to be bigger, taller, and
more fine, kind, and inclusive...
You are enormous now, Maya Angelou,
because the American People
can stand under your umbrella!
We will never forget your words
for they are good advice!
Death has what life lacks:
a full understanding of life!
You know now that you have crossed
the line between dust and heaven:
Nothing will try to defeat you,
and nobody will live longer
than your immortality...
Long live your soul!

 Teresinka Pereira

L-Għaqda Poeti Maltin u t-tnedija ta' ktieb tal-poeżiji ta’ poetessa mill-Kanada.

 Il-president, Charles Magro, matul id-diskors tal-ftuħ tiegħu.

Nhar il-Ġimgħa, 30 ta’ Mejju, l-Għaqda Poeti Maltin flimkien mal-Faraxa Publishing, tellgħu Lejla ta’ Poeżija u Mużika fis-Sala tal-Konferenzi fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi fil-Furjana. Waqt din il-lejla ġie wkoll imniedi l-ktieb ta’ poeżiji tal-poetessa Amerikana Sheryll Loeffler, A Land in the Storytelling Sea.

Il-poetessa Sheryll Loeffler (xellug fuq quddiem) u l-poeti u l-pubbliku li attendew

Din ma kenitx l-ewwel lejla tat-tip li l-Għaqda Poeti Maltin tellgħet. Fl-imgħoddi din l-għaqda kellha mistednin poeti barranin bħal Stephen Morris (mir-Renju Unit) u Paola Mara De Maestri, Alberto Figliolia u Clirim Muca (mill-Italja).

Sheryll Loeffler tiffirma kopji tal-ktieb tagħha.

Il-lejla tat-30 ta’ Mejju nfetħet b’diskors mill-president tal-Għ.P.M., Charles Magro. Wara kien hemm ħin biex il-membri u dawk preżenti jaqraw il-poeżiji tagħhom, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Aktar tard saret it-tnedija tal-ktieb A Land in the Storytelling Sea. Inqrat bijografija qasira ta’ Sheryll Loeffler minn Miriam Ellul, l-U.R.P. tal-għaqda u l-persuna li mexxiet is-serata. Imbagħad il-viċi-president tal-Għ.P.M., Patrick Sammut, intervista lill-poetessa li kellha wkoll il-ħin taqra għadd ta’ poeżiji minn din l-antoloġija ġdida tagħħa. Il-lejla kienet akkumpanjata mill-mużika ta’ Maria Luana Ellul (kantanta) u Myles Azzopardi (kitarrist) li huma parti mill-Milk Mi rock band.

Sheryll Loeffler intervistata minn Patrick Sammut

Fl-aħħar tal-lejla kien hemm bibita li matulha dawk preżenti setgħu jixtru kopja ta’ A Land in the Storytelling Sea, u jitkellmu mal-poetessa mistiedna li ffirmat kopji tal-ktieb.
Wednesday, May 28, 2014

Lejla ta' Poeżija u tnedija ta' ktieb ta' poeżiji ta' poetessa mill-Kanada mill-Għaqda Poeti MaltinL-Għaqda Poeti Maltin, flimkien mal-Faraxa Publications,  nhar il-Ġimgħa, 30 ta' Mejju 2014, fis-7p.m., se ttella' Lejla ta' Poeżija fis-Sala tal-Konferenzi fil-Ministeru tal-Edukazzjoni u Impjiegi fil-Furjana. Il-membri tal-Għaqda huma mistiedna jattendu u jaqraw il-poeżiji tagħhom b’liema ilsien jixtiequ. 

Waqt l-istess Lejla se jitnieda l-ktieb ta' poeżiji, A Land in the Storytelling Sea tal-poetessa mill-Kanada Sheryl Loeffler li se jkollha ħin biex taqra għadd ta' poeżiji minn tagħha u twieġeb għal xi mistoqsijiet. Din il-ġabra ta' poeżiji hija ppubblikata minn FARAXA Publishing.

A Land in the Storytelling Sea se jinbiegħ għal €14.75 waqt it-tnedija u €18.75 mill-ħwienet. Il-ktieb għandu bosta ritratti bil-kulur li jakkumpanjaw il-poeżiji u ntlaqa’ tajjeb ferm minn kull min rah.

Għal kull min hu interessat jaqra intervista mal-poetessa Amerikana mill-Kanada jista’ jara din il-ħolqa: http://faraxabooks.com/2014/05/15/about-sheryl-loeffler/
NARAWKOM HEMM u ġibu magħkom il-poeżiji tagħkom. Wara Sheryl Loeffler tkun qiegħda tiffirma kopji tal-ktieb tagħha. Ikun hemm ukoll bibita.

Sunday, May 18, 2014

2 poems by Teresinka Pereira

ABOUT THE NIGERIAN GIRLS

Goodluck Jonathan, President of Nigeria
and head of the Armed Forces, said
on his inauguration May 6th 2010:
"I will devote myself to the service
and well-being of the people of Nigeria."
However, May 2014, an armed command
kidnaped 200 girls from a school
in order to sell them as sex slaves,
as if they were worth less than animals!
The Nigerian President did not consider the girls
as "people" deserving his protection!
We demand that President Goodluck Jonathan
be taken to the International Tribunal
charged as an accomplice of Nigerian terrorists.
We must write protest letters to the
UN High Commissioner for Human Rights
Ms. Margarida Pressburger, at the United Nations:
42nd Street and 1st Avenue / New York, NY / USA
It is a case of humanitarian conscientiouness.
The rescue operation! Let's do it right way!

Teresinka Pereira

MOTHER

A mother is never
sorry for herself.
Her time is infinite
and each instant of dream
is a piece of heaven.

Teresinka Pereira